Elimendi en BTT

Castellano

Pictograma de accesibilidad visual

Accesibilidad Visual

Elimendi en BBT

Imagen del mapa topográfico de la ruta Elimendi en BTT, dibujada con una línea rosa punteada. El punto de partida es Muez. Podemos diferenciar dos rutas, una corta y otra larga. La corta, pasa por Irujo mientras que la larga, pasa por Vidaurre, Trincheras de la Guerra, las Bordas, Pastizales… esta ruta larga rodea la cima Elimendi (1.133m) hasta unirse con la ruta corta.

El recorrido integra tramos de la antigua vía utilizada como ruta de la sal (Saizbidea). En el recorrido podremos observar bordas y refugios de pastores, testimonios del pastoreo y la trashumancia. Asimismo, se alcanza el pie de la cima Elimendi (1.133m) donde se recomienda una parada para contemplar una amplia panorámica.

Alternativas: Diseño propio del recorrido en función de la dificultad y longitud deseada, así como del tiempo disponible e interés del visitante.

Puntos de interés: Muez, Arguiñano, Irujo y Vidaurre (fuentes, lavaderos, ermitas y casonas). Crucero de Muez. Regatas y bordas. Vistas panorámicas del Valle y sistemas montañosas próximos. Monte Artesa o Elimendi. Puente románico de Vidaurre.

Recomendaciones: Época más adecuada: Primavera y otoño. Lleve casco, ropa cómoda, agua y alimento.

El tipo de ruta es circular, inicia o finaliza en Muez, Irujo, Arguiñano o Vidaurre.

Distancia (Circuito completo): 17,40km (Circuito por Irujo): 5,3km

Dificultad (Completo): Alta (Por Irujo): Media (Recorrido Muez-Vidaurre): Baja

Tiempo estimado (completo): 2 horas y 6 minutos (por Irujo): 37 minutos

Tipo de accesibilidad: BTT, a pie y a caballo.

Pictogramas de la normativa. Prohibido coger flores, prohibido tirar residuos al campo, prohibido hacer fuego e ir en moto. En caso de emergencia, llamar al 112.
Imagen de dos gráficas muestran el desnivel de las rutas. Ambas parten de los 530 m. La primera sube gradualmente hasta los 1000 m de altura. El circuito corto tiene un desnivel mucho más bajo, ya que sólo llega a los 580 m.
Proyecto promovido por Tierras de Iranzu y Guesalaz.
Promotores del proyecto.
Proyecto financiado por el Gobierno de Navarra.
Financiador del proyecto.
Pictograma de Lectura Fácil

Lectura Fácil

Elimendi

Información importante
Puedes hacer este camino en bici de montaña.La bici de montaña también se llama BBT.

También puedes hacerlo andando o a caballo.

Además, puedes decidir por dónde comenzar a andar
y cuánto recorrido hacer.

¿Cómo es este camino?
En este texto te hablamos
de un camino que se llama Elimendi.
Elimendi es un monte que está
en el valle de Yerri cerca de Estella.

En este mapa de Navarra
puedes ver en color amarillo
la zona Tierras de Iranzu.

Este camino es circular.
Esto quiere decir
que el comienzo y el final del camino
es el mismo punto.
Puedes comenzar el camino
en los pueblos de Muez, Arguiñano, Irujo o Vidaurre.

Puedes hacer 2 tipos de recorrido:

1. Recorrido completo o largo.
2. Recorrido por Irujo o corto.


1. Recorrido completo o largo

Este camino pasa por Muez, Arguiñano, Irujo y Vidaurre.
Este camino es muy difícil.
Tiene una distancia de un poco más de 17 kilómetros.
Puedes hacer este recorrido en un poco más de 2 horas.

Puedes ver el recorrido en este mapa.
Está dibujado en color rojo.

2. Recorrido por Irujo o corto

Este camino pasa por Muez, y por Irujo.
Este camino tiene una dificultad media.
Tiene una distancia de un poco más de 5 kilómetros.
Este recorrido se hace en 37 minutos
es decir, un poco más de media hora.

Puedes ver el recorrido en este mapa.
Está dibujado en color verde.

Durante el camino de Elimendi vas a pasar
por la antigua ruta de la sal
que también se llama Saizbidea, en euskera.

También vas a pasar por pueblos
como Muez, Arguiñano, Irujo y Vidaurre.
Puedes ver sus fuentes, lavaderos, ermitas y casonas.

Además, puedes ver refugios de pastores
En esta zona es muy importante el pastoreo
y la trashumancia.
La trashumancia es cuando el ganado, por ejemplo, las vacas
pasan de vivir en un lugar de invierno
a otro de verano.
Esto lo hacen con la ayuda de un pastor
que es quien les guía.

Este recorrido tiene vistas muy bonitas.
Puedes ver todo el valle y muchos montes
como por ejemplo el monte Artesa o Elimendi.

Otro punto muy interesante es
el puente de estilo románico de Vidaurre.
El románico era el estilo que se utilizaba
en la Edad Media, es decir,
en el siglo XII, que se lee siglo 12.
Es un estilo que tiene formas muy redondeadas.

Te recomendamos que pares un rato
en la parte baja de la cima del monte Elimendi
es decir, antes de llegar a la cima.
Esta cima está a un poco más de 1.000 metros.
Desde allí hay unas vistas muy bonitas.

¿Qué señales vas a encontrar en este camino?

Sigue por este camino.
Este no es el camino.
Gira hacia la derecha.
Gira hacia la izquierda.
Cambio de dirección.

¿Qué vas a necesitar para hacer este camino?

Puedes llevar ropa cómoda y casco.
También puedes llevar algo de comer y agua.

Otras cosas importantes que tienes que tener en cuenta
para disfrutar del paseo y cuidar la naturaleza
:

 • La mejor época para hacer este recorrido es
  la primavera y el otoño.
 • No tires basura al suelo.
 • No cojas las flores que veas durante el camino.
 • No puedes encender fuego en el campo.

Es decir, ten respeto por todo lo que veas durante tu paseo.

Si necesitas ayuda urgente
puedes llamar al número 112 de urgencia.

Pictograma de vídeo signado y subtitulado

Video signado, subtitulado y locutado

Ikusizko irisgarritasunaren piktograma

Ikusmen irisgarritasuna

Elimendi BBTn

Irudi honetan Elimendi BTTn izeneko ibilbidearen mapa topografikoa dugu, bidea puntuz osatutako lerro arrosa batekin adierazten da. Abiapuntua Muetz da. Bi ibilbide daude, bata motza eta bestea luzea. Laburra Iruxotik igarotzen da, eta luzea, berriz, Bidaurretik, gerrako lubakietatik, bordetatik, larreetatik, etab. igarotzen da, Elimendiren gailurra inguratzen du (1.133 m) eta amaieran ibilbide laburrarekin batuko da.


Elimendi BBTn

Ibilbide hau antzinako gatzaren bidea edo Saizbidea zenaren bideko hainbat zatiz osatuta dago. Ibilbidean artzainen borda eta aterpeak aurki daitezke, antzinako artzantza eta trashumantziaren testigantza.

Ibilbide honetatik oinez Elimendi gainara (1.133m) iristen gara, bertatik panoramika bikaina dago.

Alternatibak: ibilbidearen diseinu propioa zailtasunaren eta nahi den luzeraren arabera, baita bisitariaren denbora eta interesaren arabera ere.

Interesguneak: Muez, Arguiñano, Irujo eta Vidaurre (iturriak, garbitegiak, baselizak eta etxe handiak). Crucero de Muez. Estropadak eta bordak. Haranaren eta inguruko mendien sistemen ikuspegi panoramikoak. Monte Artesa edo Elimendi. Vidaurreko zubi erromanikoa.

Ibilbide mota zirkularra da eta Muez, Irujo, Arguiñano edo Vidaurren hasi/bukatzen da.

Distantzia (ibilbide osoa): 17,40km (ibilbidea Irujotik): 5,3km

Zailtasuna (ibilbide osoa): Altua (Irujotik): Erdia (Muez-Vidaurre ibilbidea): Baxua

Aurreikusitako denbora (osoa): 2 ordu eta 6 minutu (Irujotik): 37 minutu

Irisgarritasun mota: BTT, oinez eta zaldiz.

Araudiaren piktogramak. Debekatuta dago loreak hartzea, lurrera zaborra botatzea, sua egitea eta motorrean ibiltzea. Larrialdirik bada, 112 zenbakira deitu.
Irudi honetan bi grafiko lineal ikus ditzakegu eta ibilbideen desnibela erakusten dute. Biak 530 m-tik abiatzen dira. Lehenaren malda pixkanaka-pixkanaka igotzen doa 1.000 m-ko altueraraino. Bigarren ibilbideak desnibel askoz txikiagoa du, 580 m-ra baino ez baita iristen.
Proiektua Irantzuko Lurrek eta Gesalatzek sustatzen dute.
Proiektuaren promotoreak.
Proiektua Nafarroako Gobernuak finantzatzen du.
Proiektuarean finantzatzailea.
Irakurketa Errazako piktograma

Irakurketa Erraza

Elimendi

Informazio garrantzitsua

Bide hau mendiko bizikletan egin dezakezu.
Mendiko bizikletari BBT ere deitzen zaio.

Bide hau ibiltzen edo zaldian ere egin dezakezu.

Gainera, ibiltzen nondik hasi
eta zenbat ibilbide egin erabaki dezakezu.

Nolakoa da bide hau?

Testu honetan Elimendi deitzen den
ibilbide bati buruz hitz egiten dizugu.
Elemendi Lizarratik gertu,
Deierri bailaran dagoen mendi bat da.

Nafarroako mapa honetan
horiz ikus dezakezu
Tierras de Iranzu eremua.

Bide hau zirkularra da.
Honek esan nahi du
bidearen hasiera eta amaiera
puntu berdinean daudela.
Bidea Muetz, Argiñano, Iruxo edo Bidaurre herrietan has dezakezu.

2 ibilbide mota egin ditzakezu:

 1. Ibilbide osoa edo luzea.
 2. Ibilbidea Iruxotik edo ibilbide motza.

1. Ibilbide osoa edo luzea

Bide hau Muetz, Argiñano, Iruxo eta Bidaurretik pasatzen da.
Bide hau oso zaila da.
Distantzia 17 kilometro baino pixka bat gehiagokoa da.
Ibilbide hau 2 ordu baino pixka bat gehiagotan egin dezakezu.

Ibilbidea mapa honetan ikus dezakezu.
Kolore gorrian marrazturik dago.

2. Ibilbidea Iruxotik edo ibilbide motza

Bide hau Muetz eta Iruxotik pasatzen da.
Zailtasun ertaineko bidea da.
Distantzia 5 kilometro baino pixka bat gehiagokoa da.
Ibilbide hau 37 minututan egiten da
hau da, ordu erdi baino pixka bat gehiagotan.  

Ibilbidea mapa honetan ikus dezakezu.
Kolore berdean marrazturik dago.

Elimendiko bide honetan zehar
antzinako Saizbidetik pasako zara.
Saizbidea gatzaren bidea zen.

Muetz, Argiñano, Iruxo
eta Bidaurre bezalako herrietatik ere pasako zara.
Bertako iturriak, ermitak,
etxetzarrak eta harraskak ikus ditzakezu.
Harraskak antzinako garbitokiak dira.

Gainera, artzainen aterpeak ikus ditzakezu.
Zonalde honetan artzaintza eta transhumantzia
oso garrantzitsuak dira.
Transhumantzia abereak, adibidez behiak,
neguko leku batetik udako leku batera
bizitzera joaten direnean da.
Hau gidatzen dituen artzain baten laguntzarekin egiten dute.

Ibilbide honek bista oso politak ditu.
Bailara osoa eta mendi asko ikus ditzakezu,
adibidez Artesa edo Elemendi mendiak.

Beste puntu oso interesgarri bat
Bidaurreko erromanikoestiloko zubia da.
Erromanikoa Erdi Aroan erabiltzen zen estiloa da
hau da, XII. mendean 12. mendea irakurtzen dela.
Forma oso borobilduak dituen estilo bat da.

Elemendi mendiaren gailurreko zonalde baxuan
hau da, zimara heldu aurretik dagoen zonaldean
une bat gelditzea gomendatzen dizugu.
Gailur hau 1.000 metro baino pixka bat gehiagora dago.
Horko bistak oso politak dira.

Zein seinale aurkituko dituzu bide honetan?

Bide honetatik jarrai ezazu.
Hau ez da bidea.
Eskuinerantz biratu.
Ezkerrerantz biratu.
Norabide-aldaketa.

Zer behar duzu bide hau egiteko?

Arropa erosoa eta kaskoa eraman ditzakezu.
Jateko zerbait eta ura ere eraman ditzakezu.

Ibilbideaz gozatzeko eta natura zaintzeko
gauza hauek kontuan izan behar dituzu:

 • Ibilbide hau egiteko garairik onenak
  udaberria eta udazkena dira.
 • Ez bota zakarrik lurrera.
 • Ez hartu lorerik ibilbidean zehar.
 • Ezin duzu suterik egin zelaietan.

Hau da, errespetua izan zure ibilaldeian ikusten duzun guztiarekin.

Laguntza urgentea behar baduzu
112 larrialdi zenbakira deitu dezakezu.

Zeinuzko eta azpititulatutako bideo-piktograma

Zeikuzko eta azpititulatutako bideoa