Trinchera

Castellano

Pictograma de accesibilidad visual

Accesibilidad visual

Delante nuestra quedan los restos de una trinchera carlista que discurre a lo largo de 105 m. En ella podemos apreciar la zanja realizada y los restos diseminados de un pequeño murete o parapeto de piedra en la parte frontal, empleado para proteger al soldado.   

La construcción de esta trinchera posiblemente se realizó en el mes de junio de 1874, en los preámbulos de la batalla de Abárzuza. Estas construcciones en el bando carlista, no solo las construían los propios soldados, sino que también obligaban a la población civil a intervenir en ellas. A veces, ante la escasez de hombres en los pueblos, fueron las mujeres, algunas de ellas viudas, quienes tuvieron que realizar estas arduas labores. En el archivo municipal de Estella se conservan los nombres de aquellas mujeres. 

Tras la toma de Abárzuza por los republicanos el segundo día de combate, los carlistas retrocedieron por estos montes. Desde los cuales, aprovecharon el último día de batalla para hostilizar a las fuerzas republicanas que se hallaban en Abárzuza. 

Fotografía bastante borrosa en la que podemos ver a un montón de soldados en una trinchera, unos al lado de otros, con uniforme rojo. La foto está inclinada. En la parte superior derecha de la imagen se puede apreciar el cielo junto al humo.
Fotografía de dos soldados detrás de una trinchera. Ambos llevan uniforme y gorra roja. El de la izquierda tiene una escopeta en las manos y parece que está a punto de disparar. El de la derecha le está hablando.
Dibujo en blanco y negro de la defensa de Bilbao. La imagen está borrosa, pero podemos apreciar varias mujeres trabajando en distintas actividades: picando el suelo, levantando tierra con una pala, acarreando cestas, etc.
Dibujo con acuarelas de una trinchera y 5 hombres alrededor. Uno de ellos está dentro de ella, mirando al frente. La imagen está compuesta por una paleta de colores cálida, podemos ver tonos verdes y rojos. Se sitúan en el monte y el cielo está nublado.
Pictograma de Lectura Fácil

Lectura fácil

Recuerda que estás en un punto
del camino Emakumeen memoria
que en castellano quiere decir
memoria de las mujeres.

En cada punto te explicamos
la importancia de las mujeres
en la historia y cultura de Tierras de Iranzu.

Este camino está en Tierras de Iranzu.
Tierras de Iranzu es una zona de Navarra.

En este mapa de Navarra
puedes ver en color amarillo
la zona Tierras de Iranzu.

La trinchera

Delante de ti puedes ver los restos de una trinchera.
Una trinchera es un hueco en el suelo
que sirve para que los soldados se puedan esconder
cuando están luchando en la guerra
y así no les vean y les ataquen.

En esta foto puedes ver
a un soldado metiéndose en una trinchera.

Dibujo con acuarelas de una trinchera y 5 hombres alrededor. Uno de ellos está dentro de ella, mirando al frente. La imagen está compuesta por una paleta de colores cálida, podemos ver tonos verdes y rojos. Se sitúan en el monte y el cielo está nublado.

Esta trinchera mide un poco más de 100 metros de largo.

Esta trinchera tiene el hueco en el suelo
y también un pequeño muro de piedra
que sirve para proteger al soldado.

En esta foto puedes ver
a 2 soldados carlistas protegidos en la trinchera.

Fotografía de dos soldados detrás de una trinchera. Ambos llevan uniforme y gorra roja. El de la izquierda tiene una escopeta en las manos y parece que está a punto de disparar. El de la derecha le está hablando.

Parece que esta trinchera la construyeron
un poco antes de que comenzara la batalla de Abárzuza
en la que luchaban los republicanos contra los carlistas.

Muchas personas construyeron esta trinchera
como los soldados carlistas
y otras personas que no eran del ejército.
También muchas mujeres, sobre todo viudas.
Ellas se dedicaron a cavar en la tierra
para hacer la trinchera.

En esta foto puedes ver a las mujeres
cavando la tierra para hacer la trinchera.

Dibujo en blanco y negro de la defensa de Bilbao. La imagen está borrosa, pero podemos apreciar varias mujeres trabajando en distintas actividades: picando el suelo, levantando tierra con una pala, acarreando cestas, etc.

En el archivo municipal de Estella
puedes leer los nombres de las mujeres
que hicieron estas tareas.

Pictograma de vídeo signado y subtitulado

Video signado, subtitulado y locutado

Euskera

Ikusizko irisgarritasunaren piktograma

Ikusmen irisgarritasuna

Gure aurrean ikus dezakegu karlisten 105 m-ko lubaki baten aztarnak. Bertan hauteman daitezke, batetik, egindako zanga, eta bestetik, aurrealdean dagoen harrizko hormatxo edo parapeto txiki baten aztarna sakabanatuak, soldaduak babesteko erabiltzen zena. 

Lubaki hau 1874ko ekainean prestatu zen, Abartzuzako gudaren atarikoetan. Karlisten azpiegitura hauek eraikitzeko, soldaduak ez ezik, zibilak ere behartzen zituzten parte hartzera. Batzuetan, herrietan gizon gutxi zegoenez, emakumeak izan ziren, horietako batzuk alargunak, lan neketsu horiek egin behar izan zituztenak. Lizarrako udal artxiboan emakume haien izenak gordetzen dira. 

Errepublikanoek borrokaren bigarren egunean Abartzuza hartu ondoren, karlistek atzera egin zuten mendi hauetara. Bertatik, borrokaldiaren azken eguna aprobetxatu zuten Abartzuzan zeuden indar errepublikazaleei jazartzeko. 

Argazki nahiko lausoa, bertan soldadu ugari ikus ditzakegu lubakian gordeta, elkarren ondoan, eta uniforme gorriz jantzita. Argazkia makurtuta dago. Irudiaren goi-eskuinaldean, zerua eta kea ikus daitezke.
Argazkian bi soldadu lubaki baten atzean. Biek uniformea eta txapel gorria daramate. Ezkerrekoak eskopeta bat du eskuetan, eta tiro egiteko zorian dagoela dirudi. Eskuinekoa hizketan ari zaio.
Bilboko defentsaren marrazkia, zuri-beltzean. Irudia lausoa da, baina emakume batzuk ikus ditzakegu hainbat lanetan ari direla: lurra zulatzen, pala batekin lurra altxatzen, saskiak garraiatzen, eta abar.
Akuarelan egindako marrazkia, bertan lubaki bat ageri da inguruan 5 gizon dituena. Horietako bat lubakiaren barruan dago, aurrera begira. Irudia kolore beroko paleta batez osatua dago, eta tonu berdeak eta gorriak ikus ditzakegu. Mendian daude eta zerua lainotuta dago.
Irakurketa Errazako piktograma

Irakurketa Erraza

Gogoratu Emakumeen memoria bideko
puntu batean zaudela.

Puntu bakoitzean
Irantzuko lurren historian  eta kulturan
emakumeek izan zuten garrantzia azaltzen dizugu.

Bide hau Irantzuko lurretan dago.
Irantzuko lurrak Nafarroako zonalde bat da.

Nafarroako mapa honetan
horiz ikus dezakezu
Tierras de Iranzu eremua.

Lubakia

Zure aurrean lubaki baten arrastoak ikus ditzakezu.
Lubaki bat lurrean egindako zulo bat da.
Gerra batean soldaduak bertan ezkutatzeko,
etsaiek ikusi ahal ez izateko eta erasoez babesteko balio du.

Argazki honetan soldadu bat ikus dezakezu
lubaki batean sartzen:

Lubaki honen luzera
100 metro baino pixka bat gehiagokoa da.

Lubaki honek zuloa lurrean du
eta baita soldadua babesteko balio duen
harrizko harresi txiki bat.

Argazki honetan
2 soldadu karlista ikus ditzakezu lubakian babesturik.

Badirudi lubaki hau
Abartzuzako bataila hasi baino pixka bat lehenago eraiki zutela.
Bataila honetan
errepublikazaleek karlisten kontra borrokatu zuten.

Pertsona askok,
adibidez soldadu karlistek
eta armadan ez zeuden beste pertsona batzuek,
lubaki hau eraiki zuten.
Baita emakume askok ere,
adibidez alargunek.
Emakume hauek
lurra zulatzen zuten lubakia egiteko.

Argazki honetan
emakumeak ikus ditzakezu
lubakia egiteko lurra zulatzen.

Lizarrako udal artxiboan
lan hauek egin zituzten emakumeen izenak irakur ditzakezu.

Zeinuzko eta azpititulatutako bideo-piktograma

Zeinuzko eta azpititulatutako bideoa