Lavadero de Viguria

Castellano

Pictograma de accesibilidad visual /

Accesibilidad visual

El lavadero fuente de Viguria

Se desconoce cuándo fue construido, aunque muy posiblemente, alrededor del 1700. Este lavadero fue cortado en dos ocasiones, la última vez en 1955 cuando construyeron la carretera. En esta ocasión, desmontaron el tejado y un pilar, quedando el lavadero muy menguado.

El agua de este lavadero fuente se utilizaba para beber tanto las personas de Viguria como los animales en el aska del lavadero. A veces en verano se secaba la fuente y las mujeres tenían que ir al regacho de Esparaz o al puente de Muez.

Esta fuente lavadero fue lugar de encuentro para las mujeres y los niños, allí salían a relucir todas las noticias de última hora y los trapos sucios del pueblo

Las mujeres bajaban al lavadero con un cesto y una arpillera llena de ceniza para blanquear la ropa.

Hasta mediados del siglo XX el agua para beber se recogía en la fuente con cántaros y garrafas y se llevaba hasta cada casa. Es en esta época es cuando se realiza la primera conducción de agua, desde la fuente hasta las casas de Viguria. Con esto se consiguió evitar tanto desplazamiento a la fuente, facilitando así la vida de las mujeres de Viguria.

Lavadero compuesto por dos pequeños muros de piedra, sin tejado. Está situado junto a la carretera. Detrás del lavadero hay varias plantas, arbustos y algún que otro árbol. El cielo está azul y el sol hace que los colores de las plantas y de la propia piedra del lavadero reluzcan.
Plano del recorrido de la ruta del agua que pasa por Irurre, Garisoain, Muzqui, Arzoz y Viguria. El recorrido está trazado con una línea negra discontinua y el fondo del plano está en tonos verdes que representan la geografía del lugar.
Logotipos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Leader y Teder (Desarrollo Rural de Tierra Estella).
Escudo de Guesálaz en color azul y rojo con las cadenas de Navarra doradas.
Pictograma de Lectura

Lectura fácil

Pictograma de vídeo signado y subtitulado /

Video signado, subtitulado y locutado

Euskaraz

Ikusizko irisgarritasunaren piktograma

Ikusmen irisgarritasuna

Biguriako garbitoki-iturria

Ez dakigu noiz izan zen eraikia, baina ziur aski 1700 inguruan. Garbitokia birritan moztu zuten, azkenekoz 1955ean, errepidea eraiki zutenean. Oraingo honetan, teilatua eta zutabe bat desmuntatu zituzten, garbitokia are gehiago txikituz.

Garbitokiko iturriko ura Biguriako jendeak zein animaliak edateko erabiltzen zuten, azken hauek aska erabiliz. Batzuetan, udan iturria lehortzen zen eta emakumeek Esparazeko errekatxora edo Muezko zubira joan behar izaten zuten.

Garbitoki-iturri hori topaleku izan zen emakume eta haurrentzat, han aritzen ziren azken orduko albiste guztiak eta herriko trapu zikinak marmarreatzen.

Emakumeak arropa zuritzeko errautsez betetako saski eta arpillera batekin joaten ziren garbitokiraino.

XX. mendearen erdialdera arte, edateko ura iturrian biltzen zen txanbil eta pegarrak erabiliz, eta gero etxe bakoitzera eraman behar zuten. Garai horretan lehen ur-hoditeria egin zen iturritik Biguriako etxeetaraino ura garraiatuz. Horrela, iturrira hainbeste joan-etorri egitea beharrezkoa ez izatea lortu zen, Biguriako emakumeen bizitza erraztuz.

Teilaturik gabeko harrizko bi horma txikiz osatutako garbitegia. Errepidearen ondoan dago. Garbitegiaren atzean landare, zuhaixka eta zuhaitz batzuk daude. Zerua urdina dago, eta eguzkiak  landareen koloreak nabarmentzen ditu.
Ibilbidearen planoa. Irurre, Garisoain, Muzqui, Arzoz eta Viguriatik igarotzen den uraren ibilbidearen planoa. Ibilbidea marra beltz eten batekin marraztuta dago, eta planoaren atzealdea lekuaren geografía adierazten duten tonu berdeek betetzen dute.
Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsaren logotipoak, Leader eta Teder (Lizarrako Landa Garapena).
Gesalatzeko armarria, urdina eta gorria, Nafarroako urrezko kateak inguruan dituela.
Irakurketa Errazako piktograma

Irakurketa Erraza

Pictograma de vídeo signado y subtitulado /

Zeinuzko eta azpititulatutako bideoa