Calera

Castellano

Pictograma de accesibilidad visual

Accesibilidad visual

La cal se elaboraba a partir de la cocción de piedra caliza en hornos denominados caleras. Se usaba como medicina en diferentes afecciones, para desinfectar y desparasitar, en construcciones como ligante, para blanquear paredes, etc. La calera se construía en desniveles del terreno y tenía forma cilíndrica. Tras dos o tres días ardiendo hasta a 1000º se daba por finalizada la cocción. Las mujeres ayudaban con el mantenimiento de la calera y se encargaban del acopio de la leña (abarras), además eran las encargadas de encalar las casas, los frutales, los corrales. etc  

Los conocimientos tradicionales, como los usos de la cal, se definen como un conjunto de saberes, valores, creencias y prácticas nacidas de la adaptación a un entorno local y conocidas y valoradas por la comunidad. Muchas mujeres han sido portadoras de estos conocimientos, haciendo de curanderas, parteras y médicas. Pese a su importancia, en épocas pasadas se produjo una persecución generalizada de estas curanderas, llamadas brujas, destruyendo un patrimonio inmaterial inmenso, un poder, prestigio y una función social primordial. 

Fotografía de una cocina en la que dos mujeres con delantales están preparando cal. La mujer de la izquierda, vestida de blanco, tiene en sus manos una sartén. La otra tiene a sus pies un cubo de zinc. La imagen está en blanco y negro, pero se puede apreciar que el sol entra desde la ventana, iluminando los rostros de las mujeres mientras se forman sombras y espacios oscuros en la cocina.
Imagen de un balcón sacada desde abajo. En el balcón hay una mujer encalando la fachada de la casa con un palo largo. Dentro de la casa vemos a un niño que mira hacia la cámara.
Pictograma de Lectura Fácil

Lectura fácil

Recuerda que estás en un punto
del camino Emakumeen memoria
que en castellano quiere decir
memoria de las mujeres.

En cada punto te explicamos
la importancia de las mujeres
en la historia y cultura de Tierras de Iranzu.

Este camino está en Tierras de Iranzu.
Tierras de Iranzu es una zona de Navarra.

En este mapa de Navarra
puedes ver en color amarillo
la zona Tierras de Iranzu.

La calera

Una calera es un horno especial
que sirve para hacer cal*.
La calera tenía forma de cilindro,
es decir, forma de tubo
y la hacían en los desniveles de la tierra.

*Cal:
es una sustancia blanca
que se realiza cociendo
piedras calizas.

Hacían la cal
metiendo las piedras calizas en la calera
a 1.000 grados durante 3 días.

Utilizaban la cal para muchas cosas
como por ejemplo:

 • Medicina
 • Para desinfectar y quitar los parásitos
  que son una especie de insectos.
 • Para realizar algunas construcciones
  como por ejemplo casas.
 • Para hacer más blancas las paredes.

Las mujeres se encargaban
de todo lo que tenía que ver con las caleras y la cal
como por ejemplo aprender a calentar y mantener  la calera
o poner la cal en las paredes de las casas.

En esta foto puedes ver
una mujer que pone cal
en la pared de una casa.

Imagen de un balcón sacada desde abajo. En el balcón hay una mujer encalando la fachada de la casa con un palo largo. Dentro de la casa vemos a un niño que mira hacia la cámara.

Las mujeres también utilizaban la cal
como medicina para curar a los demás.

A estas mujeres se les llamaba brujas
porque eran una especie de curanderas.

Todos estos conocimientos sobre la cal y las caleras
han sido muy importantes
y los tenían sobre todo las mujeres.

Pero poco a poco estos conocimientos
se fueron perdiendo
porque persiguieron a estas mujeres
que se llamaban brujas
hasta matarlas.

     

Pictograma de vídeo signado y subtitulado

Video signado, subtitulado y locutado

Euskera

Ikusizko irisgarritasunaren piktograma

Ikusmen irisgarritasuna

Karea ekoizteko, kareharria karobi izeneko labeetan egosten zen. Botika gisa erabiltzen zen hainbat gaitzetarako, desinfektatzeko eta bizkarroiak kentzeko, eraikuntzetan lotailu gisa, hormak zuritzeko, etab. Karobia lurraren desnibeletan eraikitzen zen eta itxura zilindrikoa zuen. Bi edo hiru egun sutan egon ondoren, 1.000º-ra arte, amaitutzat ematen zen egostea. Emakumeek karobia mantentzen laguntzen zuten eta egurra (abarrak) biltzen zuten; gainera, etxeak, fruta-arbolak, eskortak eta abar kareztatzen zituzten. 

Karearen erabilerak, ezagutza tradizional guztiak bezala, jakintza, balio, sinesmen eta praktiken multzoa dira, tokiko ingurune batera egokitzetik sortuak eta komunitateak ezagutzen eta baloratzen dituenak. Emakume asko ezagutza horien eramaileak izan dira, sendatzaile, emagin eta mediku-lanak eginez. Garrantzitsuak izan arren, garai batean sendatzaile horiek jazarriak izan ziren, sorgin-ehizak egin ziren, eta horrekin ondare immaterial erraldoia, boterea, prestigioa eta beraiek betetzen zuten funtsezko funtzio soziala suntsitu zuten. 

Argazki honetan sukalde bat ageri da eta bertan bi emakume, mandarra jantzita, karea prestatzen. Ezkerreko emakumeak, zuriz jantzita, zartagin bat du eskuetan. Besteak, zinkezko ontzi bat du oinetan. Irudia zuri-beltzean dago, baina nabari da eguzkia leihotik sartzen dela, emakumeen aurpegiak argiztatuz eta sukaldean itzalak sortuz.
Irudi honetan bakoi bat ikus daiteke, behetik begiratuta. Balkoian emakume bat dago, makila luze batekin etxeko fatxada kareztatzen. Etxe barruan, kamerari begira dagoen mutiko bat ikusten dugu.
Irakurketa Errazako piktograma

Irakurketa Erraza

Gogoratu Emakumeen memoria bideko
puntu batean zaudela.

Puntu bakoitzean
Irantzuko lurren historian  eta kulturan
emakumeek izan zuten garrantzia azaltzen dizugu.

Bide hau Irantzuko lurretan dago.
Irantzuko lurrak Nafarroako zonalde bat da.

Nafarroako mapa honetan
horiz ikus dezakezu
Tierras de Iranzu eremua.

Karobia

Karobia karea* egiteko balio duen labe bat da.
Karobiak zilindro forma dauka,
hau da, tubo baten forma dauka
eta lurraren desnibeletan egiten zen.

Karea*:
Kareharriak egostean
lortzen den
sustantzia zuri bat da.

Karea kareharriak karobian
3 egunetan zehar 1.000 gradutara sartzen egiten zuten.     

Karea gauza askotarako erabiltzen zuten,
adibidez:

 • Medizina bat bezala.
 • Intsekuen antzekoak diren parasitoak
  desinfektatzeko eta kentzeko.
 • Etxeak bezalako eraikuntzak egiteko.
 • Paretak zuriagoak egiteko.

Emakumeak karobiekin eta karearekin
zerikusia zuen guztiaz arduratzen ziren,
adibidez karobiak berotzen eta mantentzen ikasteaz
edo etxeetako paretetan karea jartzeaz.

Argazki honetan
emakume bat ikus dezakezu
etxe baten paretan karea jartzen:

Irudi honetan bakoi bat ikus daiteke, behetik begiratuta. Balkoian emakume bat dago, makila luze batekin etxeko fatxada kareztatzen. Etxe barruan, kamerari begira dagoen mutiko bat ikusten dugu.

Emakumeek karea
besteak sendatzeko medikamendu bezala
erabiltzen zuten baita.
Emakume hauei sorginak deitzen zitzaien
sendatzaile antzeko batzuk zirelako.

Kareari eta karobiei buruzko ezagutza hauek
oso garrantzitsuak izan dira.
Batez ere emakumeek zituzten ezagutza horiek.

Baina gutxika gutxika
ezagutza hauek galtzen joan ziren
sorginak ziren emakume hauek
jazarri eta hil zituztelako.

Zeinuzko eta azpititulatutako bideo-piktograma

Zeinuzko eta azpititulatutako bideoa