El Lavadero de Arzoz

Castellano

Pictograma de accesibilidad visual /

Accesibilidad visual

El Lavadero de Arzoz

Se desconoce cuándo fue construido, aunque muy posiblemente, alrededor de la fecha de construcción de la fuente y el aljibe allá por el 1738. Consiste en un amplio cuadro con piedra de sillería con un amplio pasillo a los lados y todo protegido por una cubierta inicialmente de madera cañizo y teja, que en 1977 debido al deterioro del mismo se reformó.

La fuente tenía dos caños de hierro, uno ya desaparecido, este caño da salida al agua abundante en invierno y bastante más escasa en verano: dos pilas en ángulo recto (las askas) recogen el agua que luego discurre por un canalillo labrado en la piedra para suministro del lavadero.

Esta fuente y su depósito o aljibe (situado a 9 metros por encima de la fuente), recogen y almacenan el agua del regacho de San Gervás, vertiendo sus aguas al regacho su mismo nombre, regacho de la Fuente, que junto al regacho de Charros (Charroch o Txarros) se juntan en Oncebarren, donde recibe este nombre que más abajo cambia de nombre por el de regacho de Chipudi, que desemboca en el embalse de Alloz, en la zona del pueblo de Estenoz.

Por las matas del camino del lavadero se tendían los días de sol la ropa lavada, para que se aireara y secara. 

Llegada del agua a Arzoz

Hasta el año de 1952, el agua se recogía en la Fuente con cántaros y garrafas y se llevaba hasta cada casa. Es en este año cuando se realiza la primera conducción de agua desde un manantial que nace un poco más arriba de Iturbetas, en el camino a Espáraz, que sirvió para llevar el agua hasta un grifo, que se colocó en la plaza, en la fachada de la casa Parroquial, con esto se consiguió evitar tanto desplazamiento a la fuente, facilitando la vida de los habitantes de Arzoz.

Lavadero rodeado de tres paredes hechas con piedra de sillería. Está protegido por una cubierta de tejas. Al fondo de la imagen podemos apreciar varios montes iluminados por el sol y el cielo azul.
Plano del recorrido de la ruta del agua que pasa por Irurre, Garisoain, Muzqui, Arzoz y Viguria. El recorrido está trazado con una línea negra discontinua y el fondo del plano está en tonos verdes que representan la geografía del lugar.
Logotipos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Leader y Teder (Desarrollo Rural de Tierra Estella).
Escudo de Guesálaz en color azul y rojo con las cadenas de Navarra doradas.
Pictograma de Lectura Fácil

Lectura fácil

Pictograma de vídeo signado y subtitulado

Video signado, subtitulado y locutado

Euskaraz

Ikusizko irisgarritasunaren piktograma

Ikusmen irisgarritasuna

Artzotzeko garbitegia

Ez dakigu noiz eraiki zuten, baliteke iturria eta uraska eraiki zeneko garaikidea izatea, 1738. urtearen inguruan. Harlanduzko koadro zabal bat da, alboetan korridore zabal bat duena, eta guztia estalita dago hasiera batean egurrezko estalkia zenagatik, kainu-formakoa eta teilazkoa, baina hau 1977an eraberritu zen hondatuta zegoelako.

Iturriak burdinazko bi tutu zituen, bat desagertua dago jada. Tutu horrek neguan ateratzen du ur ugari, eta udan berriz, askoz urriagoa: angelu zuzeneko bi pilak (askak) biltzen dute ura, harrian landutako erreten batetik igarotzen dena gero, garbitegia hornitzeko.

Iturri hori eta haren depositu edo ur-tangak (iturritik gora 9 metrora kokatuta dagoena) San Gerbas errekatxoaren ura bildu eta biltegiratzen dute, eta haren izena duen errekastora isurtzen dute ura, Iturriko errekatxoa, Txarros (Charros edo Charroch) errekatxoarekin batera Ontzebarrenen elkartzen dira. Han, izen hori hartzen du, eta, beherago, Txipurdi errekatxoaren izena jartzen zaio, eta azkenik Allotzeko urtegian isurtzen ditu urak, Estenotz herriaren inguruan.

Garbitegiko bidean dauden belar txarren gainean arropa garbitua zabaltzen zen eguzki egunetan, aireztatu eta lehortzeko.

Ura Artzotzera iristea

1952. urtera arte, ura Iturrian biltzen zen pegarrekin eta txanbilekin, eta etxe bakoitzera eramaten zen. Urte horretan egin zen lehen ur-eroanbidea Iturbetasetik pixka bat gorago jaiotzen den iturburutik, Esparatzerako bidean. Iturri horrek ura txorrota bateraino eramateko balio izan zuen. Iturri hori plazan jarri zen, parrokia-etxearen fatxadan, eta, horri esker, iturrira hainbeste joan-etorri egitea saihestu zen, Artzotzeko biztanleen bizitza erraztuz.

Ibilbidearen planoa. Irurre, Garisoain, Muzqui, Arzoz eta Viguriatik igarotzen den uraren ibilbidearen planoa. Ibilbidea marra beltz eten batekin marraztuta dago, eta planoaren atzealdea lekuaren geografía adierazten duten tonu berdeek betetzen dute.
Ibilbidearen planoa. Irurre, Garisoain, Muzqui, Arzoz eta Viguriatik igarotzen den uraren ibilbidearen planoa. Ibilbidea marra beltz eten batekin marraztuta dago, eta planoaren atzealdea lekuaren geografía adierazten duten tonu berdeek betetzen dute.
Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsaren logotipoak, Leader eta Teder (Lizarrako Landa Garapena).
Gesalatzeko armarria, urdina eta gorria, Nafarroako urrezko kateak inguruan dituela.
Irakurketa Errazako piktograma

Irakurketa Erraza

Pictograma de vídeo signado y subtitulado /

Zeinuzko eta azpititulatutako bideoa